تنگه چیتاوه تا تنگه براق

تنگه چیتاوه تا تنگه براق

⛱ عنوان : تنگه چیتاوه تا تنگه براق

⌚️ زمان رفت : پنجشنبه، 16 تیر، 6 صبح

⌚️ زمان برگشت : یکشنبه، 19 تیر، شب

🛣 محل جمع شدن : عوارضی قم

⛰ درجه سختی : 03/10

🌨 آب و هوا : آفتابی

💧میانگین دما : 25 درجه

🏛 هزینه : دنگی و بر عهده خود افراد

✏️ وسایل مورد نیاز : کفش مناسب، کوله ضدآب، آب، تغذیه برای چند روز، جلیقه نجات

🗒 توضیحات : تنگه نوردی به همراه بازدید از آبشار و دریاچه، به همراه کمپ کنار مزارع برنج

سفرنامه

# تنگه # دریاچه # چشمه # آبشار # رودخانه # شیراز # چهارمحال‌و‎بختیاری