قله دماوند

قله دماوند

⛱ عنوان : قله دماوند

⌚️ زمان رفت : چهارشنبه، 09 شهریور، 8 شب

⌚️ زمان برگشت : جمعه، 11 شهریور، شب

🛣 محل جمع شدن : عوارضی بومهن

⛰ درجه سختی : 10/10

🌨 آب و هوا : آفتابی

💧میانگین دما : 01 درجه

🏛 هزینه : دنگی و بر عهده خود افراد

✏️ وسایل مورد نیاز : کفش مناسب، لباس مناسب، تغذیه کافی، کیس خواب، چادر، آب

🗒 توضیحات : فتح بلندترین قله ایران

سفرنامه

# مازندران # کوه