آبشار دینارسرا

آبشار دینارسرا

⛱ عنوان : آبشار دینار سرا

⌚️ زمان رفت : پنجشنبه، 22 دی، 7 صبح

⌚️ زمان برگشت : جمعه، 23 دی، شب

🛣 محل جمع شدن : اول جاده چالوس

⛰ درجه سختی : 03/10

🌨 آب و هوا : نیمه ابری و آفتابی

💧میانگین دما : 3 درجه

🏛 هزینه : دنگی و بر عهده خود افراد

✏️ وسایل مورد نیاز : کفش، لباس فصل، تغذیه کافی، کیسه خواب، چادر،ظروف پخت غذا، آب آشامیدنی

🗒 توضیحات : کمپ جنگلی و بازدید از آبشار

سفرنامه

# مازندران # آبشار