کویر مرنجاب

کویر مرنجاب

⛱ عنوان : کویر مرنجاب

⌚️ زمان رفت : پنجشنبه، 24 آذر، 7 صبح

⌚️ زمان برگشت : جمعه، 25 آذر، شب

🛣 محل جمع شدن : عوارضی قم

⛰ درجه سختی : 02/10

🌨 آب و هوا : نیمه ابری و آفتابی

💧میانگین دما : 06 درجه

🏛 هزینه : دنگی و بر عهده خود افراد

✏️ وسایل مورد نیاز : کفش، لباس فصل، تغذیه کافی، کیسه خواب، چادر، آب آشامیدنی

🗒 توضیحات : کمپ شبانه در کویر

سفرنامه

# اصفهان # کویر