محرم گردی

محرم گردی

⛱ عنوان : محرم گردی

⌚️ زمان رفت : پنجشنبه، 14 مرداد، 17 عصر

⌚️ زمان برگشت : پنجشنبه، 14 مرداد، شب

🛣 محل جمع شدن : نیاوران

⛰ درجه سختی : 02/10

🌨 آب و هوا : آفتابی

💧میانگین دما : 29 درجه

🏛 هزینه : دنگی و بر عهده خود افراد

✏️ وسایل مورد نیاز : کفش مناسب

🗒 توضیحات : بازدید از حسینیه‌های تاریخی تهران

سفرنامه

# فرهنگی # تاریخی # تهران # محرم