تنگه و آبشار سوتراش

تنگه و آبشار سوتراش

⛱ عنوان : تنگه و آبشار سوتراش

⌚️ زمان رفت : پنجشنبه، 30 تیر، 5 صبح

⌚️ زمان برگشت : جمعه، 31 تیر، شب

🛣 محل جمع شدن : عوارضی اتوبان چالوس

⛰ درجه سختی : 05/10

🌨 آب و هوا : ابری و بارانی

💧میانگین دما : 22 درجه

🏛 هزینه : دنگی و بر عهده خود افراد

✏️ وسایل مورد نیاز : کفش مناسب، کوله ضدآب، آب، تغذیه برای 1 روز، جلیقه نجات

🗒 توضیحات : تنگه نوردی به همراه کمپ شبانه در جنگل

سفرنامه

# تنگه # چشمه # آبشار # رودخانه # مازندران