آبشار شل‌بن و کرکبود

آبشار شل‌بن و کرکبود

⛱️ عنوان : آبشار شل‌بن و کرکبود

⌚️ زمان رفت : پنجشنبه، 05 خرداد، ساعت 8 صبح

⌚️ زمان برگشت : پنجشنبه، 05 خرداد، ساعت 5 عصر

🛣️ محل جمع شدن : اول هشتگرد

⛰️ درجه سختی : 03/10

🌨️ آب و هوا : نیمه ابری

💧میانگین دما : 13 درجه

🏛 هزینه : دنگی و بر عهده خود افراد

✏️ وسایل مورد نیاز : کفش مناسب، کوله، آب آشامیدنی، زیرانداز، تغذیه مناسب، لباس فصل

🗒️ توضیحات : طالقان یکی از سرسبزترین نقاط استان البرز است که آبشارهای زیبای کرکبود و همچنین شلبن در آن واقع شده است. همچنین سد طالقان نیز به این منطقه زیبایی خاصی می‌بخشد

سفرنامه

# البرز # آبشار # رودخانه