قله توچال به همراه بارش شهابی

قله توچال به همراه بارش شهابی

⛱ عنوان : قله توچال

⌚️ زمان رفت : پنجشنبه، 20 مرداد، 8 صبح

⌚️ زمان برگشت : جمعه، 21 مرداد، ظهر

🛣 محل جمع شدن : ورودی تله کابین

⛰ درجه سختی : 05/10

🌨 آب و هوا : آفتابی

💧میانگین دما : 25 درجه مسیر / 10 درجه قله

🏛 هزینه : دنگی و بر عهده خود افراد

✏️ وسایل مورد نیاز : کفش مناسب، لباس مناسب، تغذیه کافی، کیس خواب، چادر، آب

🗒 توضیحات : کوهنوردی به همراه کمپ شبانه و مشاهده بارش شهابی برساوشی و ابر ماه

سفرنامه

# تهران # کوه # بارش‌شهابی # ابرماه